Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Sites over mobiel erfgoed

De site van het Nationaal Register Railmonumenten, het register van de HRN. Op het ogenblik is er een samenwerking gaande tussen het register en de NMMD, zoals reeds op de homepage van het register vermeld is.
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN ) en het European Centre for Mobility Documentation (ECMD) ontwikkelen samen een 'Virtueel Mobiliteitsmuseum': een website waar de geschiedenis van de mobiliteit in Nederland wordt gepresenteerd aan de hand van ons nationaal mobiel erfgoed en de bijbehorende historische documentatie.
Musea en koepelorganisaties op het gebied van mobiel erfgoed hebben zich verenigd in de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). De stichting MCN heeft als doel een bijdrage te leveren aan het behoud en de presentatie van een evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief beeld geeft van de historische ontwikkeling van de mobiliteit in ons land en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt.
Een directe link naar het waardestellend kader, zoals opgesteld door het ICN (Instituut Collectie Nederland) en het MCN. De link verwijst naar een PDF bestand, te openen met Adobe Acrobat Reader.
Fedecrail is de overkoepelende organisatie van alle nationale verenigingen in Europa. Voor Nederland is de HRN de vertegenwoordiger.