Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Verklaring van de gebruikte asindelingen op de NMLD-site.

Op de NMLD-site worden de asindelingen van de voertuigen vermeld volgens de Duitse standaard.

Deze standaard is door de UIC opgevolgd en wordt door vele Europese spoorwegen gebruikt.

De codes geven de volgorde van de assen weer (van voor naar achter gezien).

Afkorting    Betekenis.
A    Een aangedreven as.
B    Twee aangedreven assen. Dit kan zowel directe (drijfas) als indirecte (koppelstangen) aandrijving zijn.
C    Drie aangedreven assen.
D    Vier aangedreven assen.
E    Vijf aangedreven assen.
1    Het aantal loopassen. Dit kan dus ook 2, 3 enz. zijn.
x'    De ' geeft aan dat de code voor het ' teken, zich bevindt in een apart draaistel.
(x)'    De ( en ) geven aan dat de codes die zich tussen de ( en ) bevinden zich tezamen bevinden in een apart draaistel.
Xo    De o geeft aan dat assen elk aangedreven worden door een afzonderlijk aandrijving, bijvoorbeeld een elektromotor.
+    Het voertuig bestaat uit meerdere eenheden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij treinstellen.

Wijze van aandrijving, bij de stoomlocs.

Afkorting    Betekenis.
h    Heissdampf, dit zijn stoomlocs die beschikken over een oververhitter.
n    Nassdampf, stoomlocs zonder oververhitter.
2    Dit getal, dat volgt op de h of n, geeft het aantal cilinders van de stoomloc weer.
v    Verbundprincipe, aandrijving door hoge en lage druk cilinders. (compound).
i    Binnenliggend drijfwerk.
t    Tenderloc, de water en kolenvoorraad worden op de loc meegevoerd.

Wijze van aandrijving, bij de diesellocs.

Afkorting    Betekenis.
dm    Diesel-mechanische aandrijving, bijvoorbeeld via een ketting, cardan, of tandwielkast.
dh    Diesel-hydraulische aandrijving. Aandrijving door middel van vloeistofdruk.
de    Diesel-elektrische aandrijving. Een dieselmotor drijft een generator aan, die vervolgs spanning levert aan de elektromotoren.

Voorbeelden:

De bovenstaande afbeelding geeft dus een 1'C1' loc weer. Het is dus een loc, met 1 loopas, 3 aangedreven assen en weer een loopas. De beide loopassen zitten niet star onder het frame, maar op een los draaistel ( ' ).

Deze afbeelding geeft dus een Bo'Bo' loc weer. Het is een loc met 2 draaistellen ( ' ) . De assen worden elk aangedreven door eigen motoren.

Deze afbeelding geeft een 2'2' wagen weer. Het is een vierassige wagen, met 2 assen per draaistel.