Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Inleiding

Er zijn verschillende publicaties ( zowel op het internet ) als in de geschreven media over de Nederlandse Stoomlokomotieven. Helaas beteft het hier meestal lokomotieven van de Nederlandse Spoorwegen en voorganges. Maar er is nog een categorie van vervoer: industrielokomotieven.

Dit speelde zich vaak af op afgelegen, net toegankelijke bedrijfsterreinen, niet zichtbaar voor de buitenwereld dus. Maar ok bij die grote en kleine bedrijven werd masaal gebruik gemaakt van stoomlokomotieven. In totaal hebben bijna 1300 industrie stoomlokootieven dienstgedaan, dit is ruim 30% van het totaal aantal stoomlokomotieven wat in Nederland dienst hebben gedaan!

Aangezien er weinig van deze machines bewaard is gebeven ( ook hier weer door de vroege ontstoming in Nederland ) zijn wij van het NMLD van mening dat wij de plicht hebben om hier een aantal artikelen over te schrijven. Wij beperken ons wel tot een greep van de machines die bij de Nederlandse Industrie heeft dienst gedaan.

Hoewel het niet mogelijk is om alle machines individueel te behandelen, wordt er een rangschikking gemaakt op fabrikant en gebruiker. Fabrikanten als La Meuse, Cockerill, Krupp, O&K en natuurlijk Werkspoor en gebruikers als de Hoogovens, de Mijnen, Chemische en olie industrie, maar natuurlijk ook de kleinere, zullen worden behandeld.