Nederlandse taal  English language  Deutsche Sprache 

Alle data over het Nederlandse Museummaterieel

Foto van een vriendelijke man van Museum Werklust te Losser die U welkom wuift.

Welkom bij de site over het Nederlandse museummaterieel.

Deze site wordt gemaakt door een onafhankelijke groep spoorwegliefhebbers met als doel om al het spoorwegmaterieel dat wordt gebruikt door de spoormusea bij elkaar op een site te zetten in een doorzoekbare database.

Op deze manier ontstaat een overzicht van al het behouden gebleven spoorwegmaterieel.

Deze site is een niet-commercieel initiatief en wordt door meerdere beheerders gemaakt en onderhouden. Elke beheerder is verantwoordelijk voor zijn eigen gedeelte, en als u wilt weten wie wat beheert kunt u links in het menu klikken op "Over de NMMD".

Uiteraard waarderen wij op- of aanmerkingen en aanvullingen op de site en de inhoud enorm, en als u ons een mailtje stuurt krijgt u altijd antwoord.

Topobject van Stoom Stichting Nederland (SSN)

topobject topobject
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nam de Britse oorlogsregering een groot aantal van dit type locomotieven in dienst, die meetrokken met het invasie leger. Deze locomotief (bij de Britse oorlogsregering bekend onder het nummer WD - War Departement - 5080) werd in 1945 verscheept naar Frankrijk. Na haar enerverende reis met de geallieerden bleef de inmiddels tot 75080 vernummerde locomotief in 1945 achter in Nederland. In 1945 werd ze eigendom van de NS, die haar omnummerde in NS 8811. De loc bleef tot 1953 in dienst bij de NS. De mijn Julia kocht vervolgens twee ex-8800'en, terwijl de mijn Laura er drie aanschafte, waaronder de 8811. Deze locomotieven zijn nog lang gebruikt: de mijn Laura was de laatste steenkolenmijn in Nederland, die gesloten werd in 1975. Met de LV 13 (8811) en LV 14 (8826) eindigde het Nederlandse stoomtijdperk bij industrie en aannemerij. In 1981 kwam de 8811 tenslotte bij de SSN. Momenteel wordt de loc gerestaureerd en weer rijvaardig gemaakt.

 
Totaal 1860 objecten.